Angst

Hvad er Angst?

Angst er en af vores grundfølelser og er som udgangspunkt en naturlig reaktion på en oplevet fare. Angsten får os til at reagere hurtigt og instinktivt, når vi føler os truede. Angsten kan hjælpe os med at flygte eller kæmpe. Nogle gange sker det, at angstreaktioner ser ud til at være ude af proportion med den reelle fare, og så kan der være tale om egentlige angstlidelser.

Husk altid at angst, der ser ud til at være helt ude af proportioner, ikke er opstået uden årsag. Angsten er en naturlig reaktion på en eller flere ubehagelige oplevelser. Måske tænker du, at der ikke er en forklaring på din angst, men det er der altid. Hos nogle er årsagerne mere åbenlyse end hos andre, men der vil altid være forklaringer. Forklaringerne er ligeså forskellige, som vi mennesker er forskellige.

Blandt andet derfor kan det være godt at tale med nogen om din angst og din livshistorie: For at kunne ændre vores tilstand, skal vi først kunne acceptere den – og for at kunne acceptere tilstanden skal vi først kunne forstå, hvorfor den er der. Før vi kan forstå, skal vi have informationer, som giver os forståelsen.

Er jeg syg fordi jeg oplever angst?

Når vi taler om bestemte angstproblematikker er det ikke for at sygeliggøre eller stemple folk. Psykiske oplevelser er en normal del af livet. Pointen med at dele angst op i underkategorier er blot, at det bliver nemmere for den enkelte at genkende sine symptomer – og behandlingsmæssigt har psykologen forskellig viden og forskellige redskaber til behandling af den enkelte angstlidelse. Det er ikke usædvanligt, at man kan have symptomer fra forskellige angstproblematikker.

Hvordan føles angst?

Gældende for alle angstlidelser er, at de er rigtig ubehaglige og giver meget lidelse og besvær i hverdagen. Hvordan dine symptomer er afhænger af, hvilke former for angstlidelser, der plager dig.

Læs mere om de forskellige angstformer her:

panikangst
Social angst / socialfobi