Corona angst og mentalt helbred

Corona angst er et nyt fænomen, der er opstået indenfor få uger som følge af den verdensudbredte virus. Corona angst forstås i denne sammenhæng bredt som angst for at blive syg samt angst udløst med årsag i coronakrisen. Situationen omkring virussen skaber angst på mange forskellige planer samt generel mistrivsel. Hvis vi ser på situationen fra et større perspektiv, er verdensøkonomien voldsomt påvirket, og mange mennesker holder vejret for fremtiden er uvis. Ingen ved, hvornår situationen igen er normaliseret eller hvilken normalitet vi på den anden side skal vænne os til. Angsten og usikkerheden kan her ikke opfattes som irrationel, da situationen ikke kan betragtes som tryg og sikker. Hvis du går og er usikker og bekymret i disse tider, er du helt sikkert ikke alene om det. I dette indlæg nævner jeg nogle af de psykologiske tilstande, som corona krisen vedrører samt mit bud på, hvordan krisen vil påvirke forskellige tilstande indenfor angst, stress og depression.

Sygdomsangste kæmper med corona angst.

Lider du af sygdomsangst kan du være særligt udfordret. Dette skyldes, at du ved sygdomsangst – som navnet antyder – er angst for at blive ramt af sygdomme og for at du fejler noget alvorligt. Hvis du lider af sygdomsangst, vil en stor del af dine tanker i øjeblikket meget sandsynligt kredse omkring coronavirus. Dine tanker vil være hurtige til at fortælle dig, at du helt sikkert er meget syg. Du vil højst sandsynligt også tolke ufarlige kropslige symptomer som sikre tegn på, at du har coronavirus samt sidde meget på nettet eller følge intents med i tv.

Hvad kan du gøre? Det er vigtigt at arbejde med dine tanker samt udfordre dem. Derudover er det vigtigt at slukke lidt for nyhedsstrømmen. Normalt ville anbefalingen herfra være at foretag en realitetstestning. Det vil sige, hvad er den objektive sandsynlighed for, at du reelt set er ramt af coronavirus? Spørgsmålet er dog vanskeligt at besvare, da vi ikke kender omfanget af smitten endnu, men prøv alligevel at sætte situationen i perspektiv. Der er nemlig stadig et stort flertal, som ikke er smittede. Det er væsentligt at arbejde med, hvor du lægger dit fokus, fordi det du fokuserer på vokser.

Brug for at læse mere? https://psykologlouisejensen.dk/sygdomsangst/

Flere OCD ramte er særligt udfordret i tiden.

Hvis du lider af OCD og især i den form, der omhandler angst for bakterier og sygdomme, så har du sandsynligvis oplevet at dine tvangstanker og/eller handlinger er blusset op som følge af corona situationen, hvor du af gode grunde bliver bedt om at være hyppig med håndvask eller at anvende håndsprit samt generelt foretage hyppig rengøring i hjemmet og isolere dig grundet smittefare. Dette skaber et stort paradoks for det er vigtigt, at vi alle gør en indsats og følger myndighedernes anvisninger, men at udføre ritualerne i overdrevent omfang er selvfølgelig ikke hensigten.  

Hvad kan du gøre? Det allervigtigste råd er at undgå stress, da stress forværrer din OCD. Det vil sige, du skal finde ud af, hvordan du bedst muligt på daglig basis reducerer dit stressniveau eller sagt på en anden måde: Hvad afstresser dig indenfor det, du selv har magt over? Desuden er det vigtigt at arbejde med dine tanker. Det er bedre for dig at acceptere dine tanker end at undertrykke dem. Det vil højst sandsynligt føre til at dine eventuelle handlinger bliver mindre invaliderende for dig.

Eksempel:

  1. Automatisk tanke: ”Jeg smitter nogle med COVID-19, hvis jeg ikke gør rent hele tiden. Alle jeg kender dør!” Følelsen vil da blive meget angstfyldt.
  2. Prøv nu at sige følgende. ”Jeg har en tanke om, at jeg smitter nogle, hvis jeg ikke gør rent hele tiden og at alle jeg kender dør”
  3. Og træd så et skridt længere væk og sig til dig selv. ”Jeg observerer nu, at jeg har en tanke om, at jeg smitter nogle, hvis jeg ikke gør rent hele tiden og alle jeg kender dør”
  4. ”Jeg accepterer, at jeg har observeret, at jeg har en tanke om, at jeg smitter nogle, hvis jeg ikke gør rent hele tiden og alle jeg kender dør.
  5. ”Jeg accepterer min tankeobservation, fordi jeg har ved, at den blot er en tanke. Når jeg accepterer tanken og giver den lov til at være der er det lettere at se den som en tanke fremfor en sandhed”

Hvordan er din følelse når du når til punkt 5.? Har den ændret sig?

Socialt angste risikerer øget undgåelsesadfærd.

Hvis du lider af social angst i et omfang, som begrænser dig i at gå udenfor dit hjem, så tænker du måske, at du umiddelbart har nemt ved at håndtere situationen som følge af coronavirus, hvor du netop bliver opfordret til at holde afstand, men social undgåelsesadfærd vedligeholder desværre din angst, fordi du ikke får testet dine tankehypoteser. Du bliver begrænset i at teste, hvad der reelt set sker i samværet med andre mennesker.

Hvad kan du gøre? Sørg for at fastholde en eksponeringsstrategi, hvor du udfordrer dig selv socialt. Da der er begrænsede muligheder fysisk, så brug digitale platforme. Husk på, at mennesker med social angst ofte har gode sociale kompetencer, men angsten spænder ben. Det kan også være du har behov for at arbejde dybere med din egen historie og dit selvværd, da social angst i mange tilfælde korrelerer med lavt selvværd.

Læs mere om social angst  https://psykologlouisejensen.dk/social-angst-social-fobi/

Ved generaliseret angst kan bekymringer om økonomien stige.

Generaliseret angst er kendetegnet ved en vedvarende tendens til, at du bekymrer dig om det meste. Angsten er ikke begrænset til én bestemt problematik eller situation, men der er ofte flere bekymringer omhandlende én selv eller ens nærmeste. Det kan omhandle frygt for sygdom, at du bliver udsat for en ulykke eller overfald, tanker om tyveri eller bekymring om økonomiske vanskeligheder. Frygt for sygdom er tidligere beskrevet. Bekymring om økonomiske vanskeligheder er klart ikke irrationel, da corona krisen medfører stor usikkerhed om landets og verdens økonomi. På trods af regeringens hjælpepakker ved vi ikke, hvor længe krisen vil vare eller hvor stor betydning den får for økonomien.

Hvad kan du gøre? Hold dit fokus på nuet. Det er ekstremt vigtigt i denne tid. Hvordan har du det lige nu? Samt hold et fokus på hvilke handlemuligheder du kan gøre brug af. Dette er med til at få dit fokus væk fra bekymringer om fremtiden. Heraf kan som eksempler nævnes mindfulness, ture ud i naturen, aktiviteter, som får dig til at tænke på det, du laver lige nu og her. For nogle kan det være at tegne, at strikke eller spille spil.

 Læs mere her https://psykologlouisejensen.dk/generaliseret-angst/

Panikangste kan være bange for at angstanfald skyldes coronavirus.  

Panikangst består i, at du får angstanfald, hvor du oplever at have svært ved at trække vejret. Hvis du har panikangst, oplever du med stor sandsynlighed, at anfaldene starter – ud af det blå, men der vil altid være bagvedliggende årsager, selvom de måske ikke er synlige for dig. Det stress du oplever under krisen, kan medføre flere angstanfald end vanligt. Du kan få tanken, at når du ikke kan trække vejret, er det helt sikkert fordi, du er ramt af coronavirus, da den jo i alvorlige tilfælde netop giver problemer med at trække vejret.

Hvad kan du gøre? Hold fokus på din vejrtrækning. Træk vejret helt ned i maven. Brug tanken, at det er overstået i løbet af et par minutter, fordi det er angst. Fokusér din opmærksomhed ud ad, som eksempel læg mærke til alle de gule genstande i omgivelserne.  

Læs mere om panikangst https://psykologlouisejensen.dk/panikangst/ 

Symptomerne kan forværres hos depressionsramte og vi vil meget sandsynligt se en stigning i antallet af depressioner

Hvis du i forvejen er nedtrykt eller deprimeret og verden ser sort og mørk ud kan coronakrisen være med til at forværre eller fastholde dig i depressionen. Du kan hurtigt få øje på de negative aspekter ved situationen og dine tanker er mørke og dystre. Du vil opleve et tab af optimisme, hvis du er ramt af depression.  Det er ikke usandsynligt, at der sker en stigning i antallet af nye depressionsramte som følge af coronakrisen. Kriser har det med at udløse depressioner, fordi kriser er usikre og skaber stress, hvortil en depression for nogle kan være en følgevirkning. Eksempler på situationer der kan udløse en depression er fyringer, konkurser for virksomheder eller dødsfald hos nærtstående familiemedlemmer.  

Hvad kan du gøre? Hvis du er i tvivl, om du er deprimeret, så få det undersøgt. Hvis du er ramt af en depression, har du behov for professionel hjælp til at se andre tanker samt at tale om, hvad der har udløst depressionen for netop dig. For at kunne ændre en tilstand er det meget vigtigt at forstå, hvorfor og hvordan den er opstået.

Læs mere om depression https://psykologlouisejensen.dk/depression/

Stressniveauet stiger hos mange mennesker

Stress kan forstås på mange planer. Der er sundhedspersonalet som oplever stress, fordi de skal løbe stærkere end ellers og varetage opgaver, de ikke plejer. En hverdag præget af mange og lange vagter, hvor beskyttelse i form af håndsprit er en knaphedsressource samt angsten for selv at være smittebærer: Det er let for de fleste at forestille sig, at dette giver stress for bare at nævne nogle af parametrene. Så er der alle de danskere, som er blevet bedt om at arbejde hjemmefra samtidig med, at de også skal agere hjemmebørnehave, vuggestue eller skole. Dette er også klart for de fleste, at det selvfølgelig kan give stress.

Stress kan også udløses af bekymringer i forhold til om den enkelte eller nogle i den nære familie mister arbejde eller bliver syge og i værste tilfælde dør.

Endelig er der de ældre eller kronisk syge, som har nedsat immunforsvar. Også her kan stress og særdeleshed angst for at blive syg fylde meget. Gravide kan også nævnes, fordi meget er ukendt om situationen i forhold til fødsel og spædbarnstiden. Mere er ukendt end vanligt. Eksempelvis er der personale nok, hvis mange skal hjælpe de indlagte med corona virus og hvad sker der med det kommende barn, hvis det udsættes for virus?

Hvis du er en meget ekstrovert person og lader bedst op i andres selskab kan du opleve stress over at være begrænset til fysisk kun at være sammen med få mennesker. Er du omvendt mere introvert og har behov for at lade op alene kan du være stresset over, at du har mindre tid til dig selv, såfremt du ikke bor alene.

Hvad kan du gøre? Svarene er ikke enkle, fordi stress er en meget individuel faktor. Nogle bliver stressede over situationer, andre ikke mærker. Det første skridt er dog at blive bevidst om, hvad der stresser dig, hvordan du reagerer, hvad du har behov for samt om der er noget, der kan afstresse dig. Husk at kortvarig stress ikke er skadeligt, men det må ikke blive langvarigt.

Læs meget mere om stress her https://psykologlouisejensen.dk/stress/

Ensomheden forstærkes med årsag i isolation

Ensomhed er en forstærket udfordring i disse tider, særligt hvis du bor alene. Venner og familie har travlt med at isolere sig og du ser dem måske kun via digitale platforme, når de har tid. Derudover kan du følge med i andres liv på sociale medier, som måske kun vises fra de polerede og overskudsagtige perspektiver.

Hvad kan du gøre? Tænk over om du kender nogle, der (også) er ensomme. Ring dem op. Du kan vælge at være åben om det og bryde tabuet om ensomhed. Dermed vil det komme til at fylde mindre for dig.

——————————————————————————————————————–

Dette var blot nogle af perspektiverne på corona krisens betydning for vores mentale helbred. Der kunne også skrives om kriser i parforhold, familieliv, relationer, familier med vold eller alkoholisme mv, men det bliver måske en anden dag.

Pas på jer selv og hinanden og hold sammen ved at holde afstand. Husk vi har de digitale medier, som gør at vi (næsten) kan mødes på samme måde som før. Læs mere om, hvordan jeg bruger det her https://psykologlouisejensen.dk/covid-19-coronavirus/

Husk at bruge naturen under corona krisen. Naturen giver ro, afstresser og der er god plads til at holde afstand.

Hvis du har behov for at orientere dig yderligere faktuelt om coronasmitten følg dette link https://politi.dk/corona/