COVID-19 / Coronavirus

Ny opdatering fra sundhedsstyrrelsen om håndtering af COVID-19 angående omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren. 20. april 2020

Du har sikkert hørt i nyhederne, at liberale erhverv åbner op igen fra mandag d. 20 april. Psykologer må tilbyde alle konsultationer – fortsat optimalt som telefon eller videokonsultationer. Du kan læse hele sundhedsstyrelsens skrivelse her https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/haandtering-af-covid-19-oeget-aktivitet-i-praksis-sektoren-speciallaegepraksis-den-private-tandpleje

Dansk Psykolog Forenings tilføjelse til notatet:

I forhold til psykologer beskriver notatet, at alle konsultationer som udgangspunkt skal tilbydes, men at behandlingen optimalt sker som telefon- eller videokonsultation. Psykologen skal derfor, med udgangspunkt i notatets retningslinjer samt i egen konkrete situation (f.eks. helbredstilstand, klinikforhold og kontakt til særligt udsatte) selv vurdere, om behandlingen skal foregå ved fremmøde eller pr. video eller telefon.

Blogindlæg om coronavirus https://psykologlouisejensen.dk/corona-angst-og-mentalt-helbred/

Læs mere om de samtaleformer jeg tilbyder https://psykologlouisejensen.dk/priser-og-vilkaar/

Venlig hilsen

Psykolog Louise Jensen