Dit mindset farver hele dig

Dit mindset farver din tænkning, dine handlinger, dine følelser, din motivation, dine underliggende forestillinger samt din opmærksomhed. I dette indlæg vil jeg beskrive tre mindset: Konkurrence mindset, Trussels mindset og Egenomsorgsmindset.

Konkurrence mindset

Hvis dit mindset er indstillet på konkurrence vil det farve din tænkning. Du bliver optaget af, at du vil have eller opnå noget bestemt. Det kan være, du tænker, at du skal have 12 til eksamen, ellers er det ikke godt nok. Det kan også være, du er forælder og at du vil være den bedste mor eller far.

Er det er problem at være konkurrencepræget?

nej, vil svaret være op til en vis grænse. Der kan være meget fremdrift i at ville vinde et spil, eller en fodboldkamp. Du bliver begejstret ved tanken om, at du kan vinde og du kan måske genkende, at du får et særligt “drive”, som er nødvendigt, hvis du vil klare dig godt.

Sammenligning

Udfordringen kan opstå, hvis din underliggende forestilling og motivation handler om at være bedre end andre og at opnå en bestemt social status og anerkendelse, hvor du sammenligner dig med andre. Det kan være en umulig kamp at sammenligne dig selv med andre, for ingen er ens, og ingen andre har gået i dine sko eller gået de veje, du har.

Tænk på en smuk blomstereng. Ingen af blomsterne overvejer at sammenligne sig med andre. De blomstrer bare, og er smukke og unikke og fuldstændig usammenlignelige.

Selvværd og præstationsangst

At være konkurrenceminded er godt i forhold til at opnå konkrete mål, men hvis det kommer ud af proportioner kan det være skadeligt for dit selvværd. Det er svært at være god nok, hvis målet med alting er perfektion. Når du begynder at stræbe efter perfektion ud fra en konkurrencebaseret tankegang, kan det i nogle tilfælde føre til præstationsangst, fordi målet du har sat er uopnåeligt. Uopnåeligt fordi ingen eller intet er perfekt. Dit mindset skifter til at være trusselsfokuseret.

Præstations og perfekthedskulturen

Mange unge i dag beretter om udfordringer ved at leve i en præstations- og perfekthedskultur. Alt ser fint poleret ud på sociale medier, og der dannes en falsk virkelighed, et glansbillede, som giver mange unge en følelse af konstant at være forkerte. Skole og karrieremæssigt måles meget i dine præstationer. Fokus rettes på at opnå succes. Det kan give en følelse af, at du er dine præstationer, fremfor at fokusere på, hvem du er som menneske, og hvilke værdier du har med dig og er i gang med at udvikle.

Trussel mindset

De fleste kender til at opfatte en situation som en trussel. Det kan eksempelvis være en eksamen. Tænkning og motivation kommer til at omhandle at overleve eller bare at komme igennem den ubehagelige oplevelse.

Ved trusler kan vi mennesker enten reagere ved at kæmpe, flygte eller fryse i situationen. Følelsen du mærker er angst. De underliggende forestillinger kommer til at omhandle, hvad der mon kan ske? De såkaldte “hvad nu hvis” – tanker eller katastrofetanker. Du ser for dig, at det hele går galt og hvis det er en eksamen dumper du helt sikkert. Det vil tankerne fortælle dig.

Din opmærksomhed er konstant rettet mod at scanne omgivelserne eller eksaminators spørgsmål som trusler. Din krop vil helt sikkert ikke have det godt, hvilket forstærker din følelse af, at situationen er farlig.

Hvordan kan du komme ud af dit trussels mindset eller sørge for at holde den vigtige balance i et konkurrence mindset?

Èt af svarene kan ligge i at få fokus på et helt andet mindset, som for mange er ukendt. Nemlig det mindset, der omhandler egenomsorg. Jeg vil gerne pointere, at du er den vigtigste person i dit liv. Du sidder måske nu og er meget uenig, og vil hurtigt kunne komme i tanke om andre betydningsfulde mennesker, som du anser som mere vigtige. Dine venner, forældre, søskende, børn eller kæreste osv., men du er den vigtigste, simpelthen fordi, at du skal være i balance for at kunne give noget til andre. Det hele starter og slutter altså med dig selv. Derfor giver egenomsorg mening.

Egenomsorgsmindset

Tænkningen i egenomsorg handler om at ville drage omsorg for dig selv, at du behandler dig selv på en varm, venlig og omsorgsfuld måde. Det handler om din indre stemme, som skal være kærlig. Du vil tale til dig selv på samme måde, som du vil behandle din bedste ven.

Hvis du bliver god til at yde egenomsorg vil din følelse af tryghed og tilfredshed øges. Du vil være motiveret for at hjælpe dig selv, og din opmærksomhed vil være mere åben og nysgerrig i forhold til, hvad der sker inden i dig. Du vil være optaget af, hvad der skal til for at lindre dine smerter, stress eller bekymringer. Du kender sikkert, at det er lettere at overskue situationer, hvis du er i overskud.

Det er meget forskelligt, hvilke handlinger der for den enkelte opfattes som egenomsorg. Du skal finde ud af, hvilke handlinger du kan foretage dig, hvor du behandler dig selv med omsorg.

Mental sundhed er vigtigt

Rigtig mange mennesker går op i fysisk sundhed og træning, hvilket er rigtig godt. Din mentale sundhed og velvære er ligeså vigtigt som den fysiske. Du er ét menneske, som både indeholder en fysisk skal og et mentalt indre.

Fysisk og psykisk kan således ikke adskilles, men påvirker hinanden gensidigt. Derfor: Husk den mentale del, hvor egenomsorg er en vigtig faktor. Med god egenomsorg bliver trusselsbilledet mindre og der kan skabes bedre balance i et konkurrencemindset.

Download de grafiske illustrationer her. https://psykologlouisejensen.dk/wp-content/uploads/2020/10/Mindset-trussel-konkurrence-egenomsorg.pdf

Venlig hilsen

Psykolog Louise Jensen