Ofte stillede spørgsmål

Lægehenvisning psykolog Randers ? Hvad er en psykolog? Hvad er en autoriseret psykolog? Hvad med sygeforsikring Danmark? Spørgsmålene kan være mange.

På denne side er svarene samlet på de spørgsmål, jeg ofte får stillet fra henvendere. Mit formål og håb er, at det kan være en hjælp for alle jer, der søger en psykolog, hvor der i den forbindelse opstår en række spørgsmål eller tvivl.

Hvad betyder det at være psykolog?

At være psykolog (cand. psych.) betyder, at personen har gennemført samt bestået kandidateksamen i psykologi fra universitet. Med en sådan uddannelse er der opnået titelbeskyttelse.  Du kan læse mere om titelbeskyttelsen her https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/titelbeskyttelse/

“Psykologloven fastslår, at man kun må kalde sig psykolog, hvis man er uddannet psykolog. Dvs. hvis man har bestået kandidateksamen i psykologi (cand.psych). Derudover kan kandidater fra nedlagte universitetsuddannelser til cand.pæd.psych. og mag.art. i psykologi også kalde sig psykolog. Herudover er der ikke andre uddannelser i Danmark, som giver ret til at bruge titlen psykolog.” Citat fra Dansk Psykolog Forenings hjemmeside.  d. 9.12.19.

At være psykolog giver ret til at arbejde i psykolog-stillinger samt at drive egen virksomhed som psykolog. Alle psykologer skal leve op til de etiske principper for nordiske psykologer samt overholde regler om tavshedspligt.

Hvad betyder det at være autoriseret psykolog?

For at blive autoriseret psykolog skal psykologen gennemføre den praktiske efteruddannelse til autorisation, hvis indhold er bestemt af Psykolognævnet https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykologpsykolog

Psykologen skal have gennemført mindst 500 konfrontationstimer omhandlende udredningsarbejde, og mindst 500 konfrontationstimer med intervention. Heraf skal 200 timer være overfor individer samt 200 timer over for grupper eller 200 timer over for organisationer.

En konfrontationstime har en varighed af 60 minutter, hvor psykologen sidder ansigt til ansigt med klienten og enten udreder eller intervenerer. Ved udredning forstås, at psykologen ved samtaler, testning, undersøgelser m.v. arbejder sig henimod en forståelse af den præsenterede opgave, problem eller konflikt. Ved intervention forstås, når psykologen igangsætter en påvirknings-, ændrings- eller udviklingsproces ved hjælp af psykologiske metoder. (direkte intervention) eller når psykologen superviserer egne eller andre faggrupper (indirekte intervention). Interventionen skal primært være i form af direkte intervention og i mindre omfang indirekte intervention. Samtaler kan bestå af en blanding af både udredning og intervention.

Konfrontationstimer overfor grupper vil sige at gruppen består af to eller flere individer mellem hvilke der er visse dynamiske relationer og en eller anden form for interaktion og samspil. Dette kan fx være familier eller grupper sammensat ud fra fælles referencer med henblik på terapi, supervision m.v. Fokus er på gruppens dynamik, interaktion og samspil med respekt for de enkelte individer i gruppen.

Samtidig skal psykologen have modtaget supervision fra en autoriseret psykolog. Dette skal have en varighed af 160 timer i alt, hvoraf 40 timer skal være individuel supervision, 40 timer skal være gruppesupervision og 40 timer skal være ved en ekstern supervisor. Autoriseres psykologen gennem egen praksis vil supervisor følgeligt altid være ekstern. Psykologen i egen praksis betaler selv for 160 timers supervision, som typisk vil koste et sted mellem 900 og 1200 kr. pr. gang.

Formålet med at gennemføre uddannelsen til autorisation er at sikre kvalitetsudvikling samt at give både psykologen og dennes klienter flere rettigheder.

Jeg har en lægehenvisning. Tager du imod den?

Nej. Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, så du kan ikke få tilskud med en lægehenvisning hos mig. Det er regionalt bestemt, at det kun er psykologer med et ydernummer, der tager imod lægehenvisninger. En psykolog med et ydernummer er en psykolog, som har ansøgt og efterfølgende har fået tildelt et ydernummer. Det er regionalt bestemt, hvor mange psykologer i en by/eller et område, der må have et ydernummer. Derfor kan ikke alle psykologer få det.

Nogle psykologer vælger bevidst ikke at søge om et ydernummer, fordi der stilles en række praktiske krav til psykologens betalingssystem, til klinikkens fysiske rammer samt at der er en række krav og retningslinjer med hensyn til., hvor mange klienter psykologen må tage ind på de forskellige henvisningsårsager. Systemet giver et pres, hvorfor mange psykologer med ydernummer kun tilbyder 45-50 minutters samtale pr. gang. Nogle psykologer vælger derfor ikke at søge om et ydernummer. Her er ambitionen om større frihed i arbejdet drivkraften.

Hvordan finder jeg de psykologer, hvor jeg kan bruge min lægehenvisning?

Måske har du søgt lægehenvisning psykolog randers eller lægehenvisning psykolog aalborg? og er ikke blevet klogere? Du kan gå ind på linket nedenunder:

https://psykologeridanmark.dk/

Her skal du vinge feltet af “Tilskud ved lægehenvisning” og så ellers søge på den by, du ønsker.

Jeg er medlem af sygesikringen Danmark, som giver tilskud til autoriseret psykolog. Kan jeg få tilskud fra Danmark gennem samtaler hos dig?

Nej. Da jeg er i gang med efteruddannelsen i at blive autoriseret psykolog giver sygeforsikringen Danmark endnu ikke tilskud til samtaler hos mig. I særlige tilfælde yder jeg dog rabat. Kontakt mig for nærmere info. Bemærk at du skal være i gruppe 5, 1 eller 2 i Danmark for at være tilskudsberettiget. Det er altså ikke nok, at du er basismedlem. Læs mere på Danmarks hjemmeside om, hvornår de yder tilskud: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Kommunen vil gerne yde tilskud til et psykologforløb. Kan du tage imod det?

Ja. I et sådant tilfælde må en repræsentant fra kommunen meget gerne kontakte mig, så kan vi aftale nærmere.

Jeg har en sundhedsforsikring, som dækker udgifter til psykologsamtaler. Kan jeg bruge den hos dig?

Nogle forsikringsselskaber stiller krav om, at psykologen skal have gennemgået efteruddannelsen som autoriseret psykolog, før der kan indgås et samarbejde. Hvis du tænker, at jeg er den rette psykolog for dig, og det ikke fremgår tydeligt af din forsikringspolice om der skelnes mellem psykolog og autoriseret psykolog så forhør dig meget gerne hos dit forsikringsselskab. Nogle forsikringsselskaber har faste psykologer, de samarbejder med, mens andre fritstiller dig til at vælge.

Læs mere om nogle af de spørgsmål, jeg har fået fra henvendere, som går lidt mere på mit specifikke arbejde:

https://psykologlouisejensen.dk/spoergsmaal-til-psykologen/

Klinikken i Randers’ hyggelige samtaleområde