OM MIG

I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har jeg vejledt børn, unge, forældre og fagpersoner. Jeg har haft samtaler med børn og unge med angst, depressive tanker og stress.

I privat praksis har jeg hjulpet klienter med en lang række problematikker såsom depression, angst, stress, krisereaktioner, invaliderende sygdom, psykiske vanskeligheder grundet mistrivsel/traumer i opvæksten,  pårørende til fysisk og psykisk sygdom, dødsfald, alkoholisme med mere.

Læs også om mig på http://www.psykologbogen.dk/psykolog/Louise-Marie-Jensen3173/