Social angst / Social fobi

Hvad er social angst / socialfobi?

Social angst kaldes også socialfobi og er en forholdsvis hyppig angstlidelse. Den er kendetegnet ved en angstfølelse i samværet med andre mennesker. Centralt er en frygt for at blive genstand for andres kritiske opmærksomhed eller for at opføre sig pinligt og blive gjort til grin. Der er ofte forestillinger om, at andre tænker dårligt om én.

De fleste kender til at blive nervøse i forbindelse med at holde en tale eller i en ny gruppesammenhæng, men social angst kan være så plagsomt, at fx small-talk med venner, familie eller kollegaer kan blive voldsomt anstrengende. Det er også almindeligt, at personer med socialfobi frygter at få ukontrollerbare synlige angstsymptomer, det kan fx være at ryste, rødme, svede eller få en pludselig trang til at skulle på toilettet.

Ubehandlet socialfobi vedligeholder sig selv

Hvis du har socialfobi, så undgår du typisk social kontakt, som fremprovokerer angst, samt situationer der minder om tidligere angstoplevelser. Undgåelsesadfærden kan have store konsekvenser i forhold til dit arbejdsliv, valg af karriere, dit sociale netværk, fritidsliv osv. Ved at undgå bestemte situationer eller tage mange forholdsregler undervejs, så får du ikke afkræftet dine katastrofetanker. Tværtimod kan den sociale isolering blive til en form for bevisførelse på, at andre ikke bryder sig om dig. På den måde er en ond cirkel startet, hvor du konstant føler dig bekræftet i, at du ikke passer ind.

Du bruger ofte meget energi på at forberede dig til forskellige sociale sammenhænge, hvis du lider af socialfobi, og det er helt almindeligt, at forventningsangst forud for en situation kan give lige så meget angst som selve situationen. Når du så befinder sig i den sociale situation, vil din opmærksomhed ofte være rettet mod dig selv i overdreven grad med fokus på, hvordan du tager dig ud i andres øjne. Efterfølgende er der tilbøjelighed til at være meget selvkritisk og analysere alle “fejl”, hvor du kun får øje på det, du synes gik dårligt.

Selvom man har angst for socialt samvær og forsøger at undgå det, så er det menneskelige behov for kontakt der stadig. Derfor bliver personer med socialfobi ofte isoleret og ensomme. Der kan samtidig være tendens til, at personer med socialfobi føler sig utilstrækkelige, anderledes eller ikke gode nok – og adfærden med at trække sig fra andre forstærker dette.

Situationer, som typisk fremkalder angst, hvis du har social fobi:

 • ”Small-talk” til frokost el.lign.
 • Tale i telefon i andres nærvær
 • Spise eller drikke i andres selskab
 • Tale med autoriteter
 • Gå til fest eller selv holde en fest
 • Arbejde eller skrive, mens andre ser på det
 • Møde nye mennesker / ringe til fremmede
 • Gå ind i et rum, hvor andre allerede er samlet
 • Sidde i midten rundt om et bord
 • Tage ordet /aflægge rapport til et møde
 • Udtrykke uenighed – i både nære og fjerne relationer
 • Holde øjenkontakt
 • Returnere en vare / lave en reklamation

Behandling hos psykolog

Vi arbejder sammen på at undersøge de tanker, der er forbundet med angsten samt de handlinger, som vedligeholder og forstærker angstens onde cirkel. På tankeplan arbejder psykologen både med traditionel kognitiv terapi, hvor vi sammen udfordrer de negative tolkninger, og hvor du lærer redskaberne til selv at kunne udfordre dine tanker. Du får også hjælp til at forholde dig mere mindfull til dine tanker. Det indebærer forskellige strategier og øvelser til at lære at se, at dine tanker bare er tanker – de er altså ikke lig med virkeligheden.

Angst i forbindelse med smalltalk

Hvis du oplever angst i forbindelse med small-talk, vil vi også undersøge mulige emner for small-talk og øve det sammen. Ofte er det ikke fordi, du mangler sociale kompetencer – det drejer sig mere om selvkritiske vurderinger, som gør, at mulige emner til en samtale bliver afvist allerede på idéplan. Dette kan fælles træning afhjælpe, og det har en rigtig god effekt.

Social angst og eksponering

På adfærdsplan afdækkes det, hvilken form for undgåelses- og sikkerhedsadfærd du har, og derefter kan vi arbejde på gradvis eksponering. Langsomt kommer du til at konfrontere dig selv med de ting, du tidligere har undgået, og som du gerne vil kunne igen. Det er vigtigt at sørge for, at du på tanke- og strategiplan er klædt godt på samt, at tempoet ikke overstiger, hvad du er klar til!

Adfærdsdelen er den del, du vil opleve som terapeutisk mest krævende, men det er også den del som virkelig har en effekt. Nogle af eksponeringerne gør vi også sammen i sessionen.

Selvværd, antagelser og leveregler

Hvis selvværdsproblemer er en del af din socialfobi, vil vi også arbejde med det. Det indebærer bl.a. at arbejde med dit syn på dig selv, samt de ting du fortæller dig selv på tankeplan.

Vi vil også kigge på nogle af dine mere dybereliggende antagelser og leveregler samt få en forståelse for, hvorfor netop du har fået det på denne måde.

Hvad kan du selv gøre for at mindske din angst?

 • Undgå at undgå
 • Når angsten opstår i sociale situationer, er det helt oplagte valg at prøve at undgå sådanne situationer. Det kan være, at du melder afbud til en fest, som du egentlig gerne vil med til, men du tør ikke på grund af angsten. Problemet er bare, at for hver gang, du undgår en situation der fremkalder angsten, vil du bidrage til at vedligeholde din angst. Det vigtigste, du kan gøre er derfor at trodse angsten og lade være med at undgå de svære situationer. I stedet kan du gradvist trodse din angst, og for eksempel starte med at være til festen i en time eller to, i stedet for slet ikke at komme.

 

 • Bliv bevidst om din sikkerhedsadfærd  
 • Sikkerhedsadfærd er handlinger, som du støtter dig til, for bedre at kunne håndtere din angst i svære situationer. For at undgå at vedligeholde angsten, kan du prøve at blive bevidst om din sikkerhedsadfærd. Måske bruger du din smartphone til at undgå at få øjenkontakt med andre i køen i supermarkedet. Når du er blevet bevidst om din sikkerhedsadfærd kan du også gradvist mindske den. For eksempel kan du starte med at kigge op et par gange fra din smartphone, når du står i køen, og måske til sidst lægge den helt væk.

 

 • Flyt fokus 
 • I svære situationer, hvor angsten fylder meget, vil dit fokus ofte være rettet mod dig selv og dine fysiske reaktioner. Samtidig vil du måske også lægge mærke til de andres ansigter for at lægge mærke til, om de mon tænker noget negativt om dig. Ved at flytte dit fokus, og i stedet koncentrere dig om dine omgivelser, vil du kunne vende din opmærksomhed på noget andet end angsten, hvilket i sig selv vil mindske din angst-reaktion.
Venlig hilsen

Psykolog Louise Jensen

Læs mere om angst https://psykologlouisejensen.dk/panikangst/

https://www.angstforeningen.dk/

Blomster konkurrerer ikke. De blomstrer bare.