Vredeshåndtering

Vrede er en af vores fire grundfølelser. De tre andre grundfølelser er angst, sorg og glæde. Det at mærke vrede er som udgangspunkt en helt naturlig følelse. På trods af dette kan vi alligevel føle skam og skyld over at blive vrede. Vi oplever måske, at vi reagerer alt for voldsomt, når nogen eller noget, har gjort os vrede.

Det kan også være, vi har svært ved overhovedet at komme i kontakt med følelsen af vrede, og i stedet lægger låg på. Vreden slipper bare ikke vores underbevidsthed. Hvis vi undertrykker vores vrede kan det føre til, at angsten tager over og bliver styrende for vores liv. Vi kan også opleve at vreden sniger sig ind i vores natlige drømme.

Hvorfor har vi så meget modstand mod en af vores helt naturlige grundfølelser?

Årsagerne kan være mange, og skal altid findes i den enkeltes personlige historie.

Her kommer dog nogle fælles nævnere, som ofte er årsager til din måde at reagere på:

  • Det kan være, du har stået i situationer, hvor det ikke var okay at vise vrede. Måske er du blevet rigtig vred, men har ikke følt dig set, hørt og anerkendt i mødet med den, du er blevet vred på. Det kan have ført til, at du er begyndt at skamme dig over følelsen og i stedet viser verden en facade som – ham/hende den hårde, glade eller venlige.
  • Det kan være, du har følt, at der ikke har været plads og rum til dig og dine følelser, fordi du har haft mere fokus på andres følelser og behov.
  • Du kan have opbygget en tanke om, at vrede er en negativ følelse og at det er forkert at blive vred.

Vrede er ikke en følelse, vi skal føle skyld og skam over! Husk at der altid ligger en årsag bag din vrede, og at det er helt okay at blive vred! Når du bliver vred er det nemlig fordi, du føler dig uretfærdigt behandlet eller at dine grænser er overtrådt. Det er sundt at reagere på. Uheldigvis bliver du ikke altid mødt af forståelse og anerkendelse fra dine omgivelser, og så sker der det, at du enten bliver mere vred eller begynder at tvivle på om, du har overreageret? Og så kan følelserne af skyld og skam dukke op og overtage.

Men hvad så, hvis vreden fylder det hele og bliver ødelæggende for samværet med andre og for os selv? Er det da ikke et problem?

Det er ikke et problem at føle vrede, og at være bevidst om, at der er en årsag til at blive vred. Problemet kan opstå i måden, vi håndterer vores vrede. Hvis vi for eksempel overfuser andre eller er fysisk voldelige og slår andre mennesker vil det ikke være hensigtsmæssigt for omgivelserne eller os selv.

Nogle gange oplever vi, at vi bliver vrede over ”småting”, men de ”småting” vi bliver vrede over, er et symptom på nogle andre situationer, vi har stået i – i vores liv, hvor der virkelig var grund til at blive vred. Det er de situationer, der skal arbejdes med terapeutisk.  Hvis vi er i stand til at mærke vores vrede og den ind i mellem dukker op til overfladen, er vi allerede kommet rigtig langt – for der er opnået kontakt. Vreden er ikke gemt langt væk og helt forklædt af naboen Angst.

Men hvad stiller vi så op med den vrede, så det ikke ender med at vi bliver fysiske eller verbalt “urimelige” overfor os selv eller andre?  

Vi skal starte med at få en forståelse for, hvorfor vi er vrede. Hvad har lige præcis jeg af årsager til at være vred?

Vi skal lære at acceptere følelsen af vrede, og tænke den som en sund og naturlig grundfølelse.

Vi skal være opmærksomme på at undgå stress. Når vi bliver stressede suser stress-hormonerne rundt i kroppen, vores lunte bliver kortere og vreden kommer til at fylde mere end vi ønsker.

Vi skal have vreden ud af vores system ved at tale med andre om, hvorfor vi er blevet vrede i den pågældende situation. Vi skal tale med nogle, der kan rumme, lytte, være forstående og anerkende vores oplevelse.

Vi skal altså lære at fortælle, at vi bliver vrede og hvorfor vi er blevet vrede. Vi kan lære at fortælle, at vi ikke er enige i, i det der bliver sagt eller foregår. Vi skal lære at kommunikere konstruktivt. Det er en god idé at holde et jeg-fokus. Sig ”Jeg bliver vred nu, fordi…” I stedet for ”Du skal ikke sige sådan” eller “Du gør alting forkert”.

Vi kan lære at blive venner med vores vrede – og se den som en effektiv hjælper – Vrede er en følelse fyldt med kraft og energi. Derfor kan den også bruges konstruktivt:

Vi kan finde et rum, hvor det er i orden at være rasende og skælde ud, måske vil det hjælpe at slå eller sparke til nogle ting.

Vi kan lave afspændingsøvelser. Når vi bliver vrede spænder vi i hele kroppen og gør os klar til kamp. Gennem afspændingsøvelser finder kroppen ro. En krop i ro kan ikke samtidig være vred og krigs-klar.

Vi kan få hjernen til at udskille flere af de hormoner, der får vores grundfølelse af glæde til at fylde mere. Det kan fx være en gåtur i flotte omgivelser. Her vil der blandt andet blive udskilt endorfiner, som gør os bedre tilpas.

Husk altid, at det er helt okay, at tage nogle dybe vejrtrækninger, trække sig væk fra situationen, og vende tilbage igen og svare, når din krop er blevet mere rolig igen.